Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

Odzyskiwanie hasła (konto pocztowe na portalu WP lub o2)

Email Drukuj PDF

W przypadku posiadania konta pocztowego na portalu WP lub o2 mogą zdarzyć się problemy z odzyskaniem hasła. Portale te naniosły wizualne zmiany na skrzynkę mailową.

KONTO POCZTOWE - WP

1. Po przejściu procedury odzyskiwania hasła (w momencie pojawienia się potwierdzenia o wysłaniu linka na skrzynkę pocztową) logujemy się na swoje konto pocztowe.

2. Istnieje kilka sposobów na to, aby zobaczyć maila z linkiem odzyskiwania hasła:

SPOSÓB 1 - mail z portalu eszkoły powinien znajdować się na karcie Inne:

SPOSÓB 2 - możemy zmienić wygląd poczty rezygnując z opcji segregowania wiadomości:

Po zapisaniu nasz wygląd poczty będzie taki:

SPOSÓB 3 - możemy skorzystać z opcji wyszukiwania wpisując zapytanie 'eszkola':

 

KONTO POCZTOWE - o2

Serwis o2 stworzył rozwiązanie analogiczne do serwisu WP. Mamy więc również kilka możliwości wyboru wyglądu skrzynki pocztowej.

SPOSÓB 1 - mail z portalu eszkoły powinien znajdować się na karcie Inne:

SPOSÓB 2 - możemy zmienić wygląd poczty rezygnując z opcji segregowania wiadomości:

Po zapisaniu zmian wygląd poczty będzie następujący:

SPOSÓB 3 - możemy skorzystać z opcji wyszukiwania wpisując zapytanie 'eszkola':

Poprawiony: poniedziałek, 09 czerwca 2014 11:19

Nowe SIO

Email Drukuj PDF

"Nowe" oprogramowanie SIO ma specyficzne wymagania, które nie gwarantują poprawności pracy tego oprogramowania na serwerach.


W celu spełnienia wymagań stawianych przez oprogramowanie SIO i ochrony danych osobowych -  sugerujemy do SIO przeznaczyć komputer na którym uprawnione osoby będą mogły pracować z uprawnieniami administratora.


Poprawiony: czwartek, 10 kwietnia 2014 12:35

Aktualizacja terminali

Email Drukuj PDF

Aktualizacja komponentów terminali.

1. Po włączeniu terminala pojawi nam się okienko, w którym musimy wybrać opcję UPDATE (w przypadku braku wybrania opcji UPDATE, aktualizacja przejdzie automatycznie w ciągu 10 sekund):

2. Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie pojawi się tego typu okienko, po którym komputer zostanie uruchomiony raz jeszcze:

3. Po pomyślnej aktualizacji kolor poprzedniej ikonki powinien zmienić się na następujący:

Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2014 12:09

Logowanie Kartą Inteligentną

Email Drukuj PDF

Logowanie kartą inteligentną poprzez terminal / laptop do serwera VTSN (Nauczyciel) wygląda następująco:

1. Klikamy na ikonkę Nauczyciel.

2. Pojawi się komunikat, w którym klikamy Podłącz.

3. W kolejnym komunikacie klikamy Tak.

4. Klikamy Przełącz Użytkownika.

5. Przed nami pojawi się ekran logowania.

6. W tym momencie wkładamy naszą kartę (w taki sposób jak na zdjęciu, czyli chipem do dołu). Jednocześnie powinna zaświecić się dioda z opisem PIN oraz pulsacyjnie powinna świecić dioda z opisem DATA.

7. Na ekranie logowania klikamy teraz w obrazek LOGOWANIE KARTY INTELIGENTNEJ.

8. Teraz system poprosi nas o wprowadzenie kodu PIN (domyślny kod pin to 0000, po pierwszym zalogowaniu NALEŻY GO ZMIENIĆ).

Poprawiony: poniedziałek, 16 czerwca 2014 12:03

Oświadczenia o przestrzeganiu trwalosci projektu

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż zgodnie z zapisami umowy partnerskiej §18 ust. 2 Partner Projektu (JST) zobowiązany jest do dostarczenia Liderowi do dnia 20 stycznia każdego roku oświadczenia o przestrzeganiu trwałości projektu.
W związku z powyższym prosimy wszystkie samorządy o złożenie oświadczenia za rok 2013 i dostarczenie powyższego dokumentu do RCRE.
Wzór oświadczenia był publikowany na naszej stronie pod adresem:
http://www.eszkola.wodip.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60:owiadczenia-partnera-o-zachowaniu-trwaosci-projektu&catid=1:aktualnoci&Itemid=2

Poprawiony: piątek, 03 stycznia 2014 12:31

Problem z logowaniem do e-szkoły

Email Drukuj PDF

Gdy występuje problem z logowaniem się do e-szkoły, alternatywą jest zalogowanie się poprzez stronę internetową:

uonet.eszkola.opolskie.pl/identyfikatorszkoly*/

 

Strona ta pozwala na swobodny dostęp do zasobów e-szkoły.

 

*zamiast "identyfikatorszkoly" (zaznaczony czerwonym kolorem) należy wpisać kod krótki szkoły (przykładowo cały link powinien wyglądać następująco: uonet.eszkola.opolskie.pl/nysazs/

Poprawiony: piątek, 13 grudnia 2013 08:23

Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

Email Drukuj PDF

W związku ze zbliżającym się końcem roku podatkowego na wszystkich Beneficjentach projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ciąży obowiązek dostarczenie do Instytucji Zarządzającej "Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT" za bieżący rok. W związku z powyższym wszyscy Partnerzy projektu Opolska eSzkoła (organy prowadzące - JST)zobligowani są do dostarczenia do końca roku 2013 powyższych oświadczeń zarówno do projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" jak i "Opolska eSzkołą, szkołą ku przyszłości" - etap II.

Po pobraniu oświadczeń prosimy o uzupełnienie ich w górnym wierszu wpisując jako (Nazwę i adres beneficjanta) nazwę Partnera tak jak w umowie na realizację projektu wraz z adresem, oraz miejscowość. Nazwę Partnera należy również wpisać w wykropkowanym polu w pierwszym wierszu treści oświadczenia. Datą wystawienia dokumentu powinna być 31.12.2013r.

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - projekt 2.1

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - projekt 2.2

Poprawiony: piątek, 03 stycznia 2014 12:32

Strona 2 z 7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Projekt pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.02.00-16-020/09-00 z dnia 28.06.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013, Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych
Projekt pn „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”-etap II, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.01.00-16-006/10-00 z dnia 07.09.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013 Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

W imieniu Województwa Opolskiego projekt realizuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu


Nowe zasady dotyczące cookies.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.