Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

Jak zabezpieczyć skrzynkę e-mail przed SPAM

Email Drukuj PDF

Jeżeli dostajesz na swoją skrzynkę e-mail niechciane wiadomości potocznie nazywane SPAM-em, ten poradnik pomoże Ci w rozwiązaniu tego problemu.

 

1. Logujemy się na swoje konto e-mail poprzez usługę Microsoft Outlook WebApp.

2. W prawym górnym rogu klikamy na ikonę koła zębatego (nr1), a następnie wybieramy z menu OPCJE (nr2).

 

Poprawiony: wtorek, 19 listopada 2013 08:25 Więcej…

Jak uzyskać możliwość logowania dla uczniów (opiekunów)

Email Drukuj PDF

Najważniejsze jest sprawdzenie, czy w przystawce zarządzania kont są wszystkie adresy e-mail dopisane do kont uczniów i rodziców. Źródłem tych danych jest baza UONET, po wprowadzeniu lub modyfikacji konta ucznia/opiekuna. Istotne dla powstania konta jest uzupełnienie w bazie UONET informacji o numerze PESEL (unikalnym Identyfikatorze użytkownika), na podstawie którego budowane jest w systemie konto wraz z odpowiednimi rolami oraz adres e-mail na który będą przychodzić informacje, np. o utworzeniu konta użytkownika lub możliwości zmiany hasła.


Informacje o uczniach i ich opiekunach może wprowadzić:

  • Osoba obsługująca Sekretariat - w bazie Sekretariatu (w kartotece ucznia),
  • Wychowawca klasy (zwłaszcza brakujące adresy e-mail, czy informacje o rodzinie ucznia) poprzez Moduł lekcyjny (Dzienniki/Uczniowie/Oddział/Wybrany uczeń) – zgodnie ze zrzutem z ekranu (na zielono dane ucznia, na pomarańczowo dane opiekunów).

Po uzupełnieniu tych informacji dane te przejdą do przystawki zarządzania kont i od tego momentu będzie można korzystać z systemu, informując jedynie o sposobie logowania bez konieczności podawania informacji o użytkownikach.

Uwaga: jeżeli synchronizacja z jakichkolwiek przyczyn nie dokona się automatycznie (baza UONET jest uzupełniona o wszystkie niezbędne informacje dotyczące uczniów i opiekunów, a w przystawce zarządzania kont brakuje niezbędnych informacji potrzebnych do korzystania z platformy), wówczas administrator może wywołać synchronizację kont.


Jak przekazać uczniom i ich opiekunom informacje o sposobie logowania do witryny?

Wystarczy przekazać informację, w jaki sposób użytkownicy mają się zalogować do systemu:

1. Podczas procedury odzyskiwania /uzyskiwania dostępu użytkownik może podać swój numer PESEL lub adres e-mail – identyczny jak w bazie UONET (podczas pierwszego logowania koniecznie należy posłużyć się numerem PESEL) – informacje uzyskane od użytkownika, zatem są mu znane.

2. Na związany z użytkownikiem prywatny adres e-mail przyjdzie wiadomość, w której będzie podana informacja o loginie.
Uwaga: należy przeglądać również informacje rozpoznawane jako spam.

3. Kliknąć na link przekierowujący na stronę ustawiania hasła (hasło musi być zgodne z polityką bezpieczeństwa ustaloną dla witryny).

4. Podczas logowania do systemu uczeń/rodzic podaje uzyskany w pierwszej wiadomości login oraz ustawione przez siebie hasło.

Poprawiony: poniedziałek, 03 lutego 2014 09:49

Oceny z zachowania - edukacja wczesnoszkolna

Email Drukuj PDF

W związku z nieuwzględnieniem miejsca na uzupełnianie ocen z zachowania w zajęciach odbywających się w ramach edukacji wczesnoszkolnej publikujemy takie oto rozwiązania:


  • dodanie nowego przedmiotu do ramowych planów nauczania (np. pod nazwą - Godzina z wychowawcą), w którym skala ocen będzie ustawiona na opisową, przedmiot ten nie będzie umieszczony na planie lekcji, a służyć ma jako miejsce do uzupełnienia oceny rocznej opisowej z zachowania;

  • pozostawić plany nauczania, a ocenę z zachowania uzupełniać w treści oceny opisowej (np. z edukacji społecznej) lub utworzyć dodatkowe zadanie w przedmiocie i to miejsce pozostawić dla opisu zachowania. W tym przypadku w trakcie uzupełniania oceny rocznej z przedmiotu oraz zachowania, dane te przeniosą się do Świadectw w pole ocenianie opisowe (należy przekleić treść dotyczącą zachowania do właściwego pola).
Poprawiony: czwartek, 14 listopada 2013 11:23

Uzyskiwanie dostępu do systemu

Email Drukuj PDF

Po uruchomieniu strony platformy i kliknięciu w przycisk Zaloguj należy wykonać następujące czynności:

Na 1. Na ekranie logowania kliknąć odsyłacz Przywracanie dostępu do konta.

2. 2. W oknie Przywracanie dostępu uzupełnić informacje, które umożliwią w kolejnych krokach nadanie/zmianę hasła:

  • w polu Przepisz słowa z obrazka wpisać tekst wyświetlony nad tym polem (ze spacją pomiędzy słowami),
  • uzupełnić pole: Login, email lub PESEL (najlepiej PESEL)

Zgodnie z informacją w przypadku pierwszego logowania należy koniecznie wprowadzić numer PESEL, a nie inny wskazywany przez system identyfikator (login czy e-mail).

  • kliknąć przycisk Wyślij wiadomość.

Jeśli tekst jest bardzo nieczytelny można go zmienić klikając ikonę Zmień próbkę (dwie strzałki) .

Odnośnik przesłany na adres e-mail użytkownika umożliwiający przywrócenie nadanie / hasła jest jednorazowy, tzn. wygasa po wykorzystaniu.
Uzyskanie nowego odnośnika wymaga ponownego zainicjowania procedury odzyskiwania dostępu, którą można wykonywać wielokrotnie.

3. 3. Sprawdzić konto pocztowe i postępować dalej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanej wiadomości:

Wiadomość może trafić do skrzynki odbiorczej lub, w szczególnych przypadkach, do skrzynki wiadomości-śmieci (spamu), stąd należy sprawdzić obydwie.

  • w otrzymanej wiadomości (jeśli to konieczne odszukać i zapamiętać nadany przez system login użytkownika)
  • kliknąć w odnośnik zawarty w treści wiadomości, umożliwiający przejście do okna, pozwalającego ustawić nowe hasło użytkownika (autoryzacja wymaga przepisania słów z obrazka).

Nowe hasło musi spełniać warunki bezpieczeństwa:

· długość hasła musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry, znaki niealfabetyczne (np. @ # ! +).

· może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imienia i nazwiska)

· zmienia się co 180 dni

· nie może się powtórzyć przy kolejnej zmianie


Poprawiony: czwartek, 14 listopada 2013 10:53

Frekwencja w dzienniku lekcyjnym

Email Drukuj PDF

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN zarówno do dziennika papierowego jak i elektronicznego nie należy wpisywać tematów do przodu, bo jego wpisanie oznacza potwierdzenie faktu przeprowadzenia zajęć. Wprowadzenie w przód jest zafałszowaniem zwłaszcza w przypadku gdy zajęcia się nie odbędą bo np. są odwołane lub się nie odbywają bo nauczyciel zachorował.

Na każdym nauczycielu spoczywa obowiązek sprawdzenia obecności uczniów na lekcji. Dla ułatwienia pracy z programem podczas tworzenia lekcji w systemie tworzy się automatycznie lista uczniów w widoku Frekwencja. Na liście uczniów wszystkich uczniów traktujemy jako obecnych, a nauczyciel ma podświetloną kolumnę aby widział, że nie sprawdził jeszcze frekwencji. Wystarczy, że nauczyciel uzupełni frekwencję jedynie tym uczniom, którzy mają mieć inny wpis niż obecność lub też, gdy cała klasa jest obecna nauczyciel kliknie na jednego ucznia, a automatycznie nastąpi odznaczenie wyróżnienia żółtym kolorem. Zapis tych danych potwierdzi fakt sprawdzenie frekwencji.

Witryna dla ucznia/rodzica jest sposobem przekazywania informacji dotyczących ucznia. Wyświetlenie informacji o obecności ucznia w momencie, gdy nauczyciel zarejestruje lekcję bez sprawdzenia obecności,  ma na celu nie ujawniać z kolei faktu, że nauczyciel nie sprawdził jeszcze frekwencji.

Poprawiony: wtorek, 29 października 2013 15:02

Nowa przeglądarka Internet Explorer 11 - problemy

Email Drukuj PDF

Windows 8.1 posiada wbudowaną nową wersję przeglądarki Internet Explorer 11.

Wybrane strony internetowe, serwisy i usługi WWW mogą być "niekompatybilne" z nową przeglądarką.

Aktualnie VULCAN testuje działanie aplikacji w tym środowisku. Nie możemy jednakże w chwili obecnej rekomendować tej wersji IE jako gwaranta prawidłowego funkcjonowania aplikacji przeglądarkowych.

W skrajnym przypadku, przy problemach z działaniem stron/serwisów na IE11 można spróbować następującego jednorazowego "obejścia":
1) przechodzimy na wybraną stronę WWW;
2) przyciskamy klawisz F12;
3) z menu po lewej stronie wybieramy ostatnią pozycję: "Emulacja";
4) w Tryb => Tryb dokumentu => zmieniamy z "Edge (Domyślne)" na "10";

 

 

Poprawiony: wtorek, 29 października 2013 14:52

Certyfikacja kart chipowych

Email Drukuj PDF

WGRANIE LUB ZMIANA CERTYFIKATU NA KARCIE CHIPOWEJ

 

Konieczna może okazać się zmiana istniejącego, lub wgranie nowego certyfikatu na kartę chipową. Sytuacja ta może mieć miejsce w przypadku osób pracujących na stanowiskach Kadry/Płace które nie przekazywały nam kart lub w przypadku gdy karta z wgranym certyfikatem zmienia właściciela:

Procedurę należy przeprowadzić wyłącznie na laptopie dostarczonym w ramach projektu.

 

KROK 1:

Uruchamiamy komputer i logujemy się na swoje konto. Po załadowaniu się systemu klikamy przycisk start i w polu wyszukiwania wpisujemy mmc a następnie enter. Uruchomi nam się przystawka do zarządzania:

 

KROK 2:

Następnie w górnym pasku klikamy Plik i następnie Dodaj/Usuń przystawkę. Z możliwych do wybrania wybieramy Certyfikaty:

 

 

Klikamy Dodaj a następnie potwierdzamy wybór dal „Mojego konta użytkownika”. Po ostatecznym zaakceptowaniu otrzymujemy poniższe okno:

 

KROK 3:

Wkładamy swoją kartę chipową do czytnika zainstalowanego w lewej części komputera.

Po rozwinięciu gałęzi z certyfikatami klikamy prawym przyciskiem myszy w Osobisty, następnie Wszystkie zadania i Żądaj nowego certyfikatu:

 

KROK 4:

Z możliwych opcji zaznaczamy  „eSzkola – logowanie za pomocą karty dla użytkownika”:

 

 

Klikamy Zarejestruj a następnie wpisujemy nowy PIN:

 

Po zakończeniu całej procedury karta jest gotowa do użytku. Należy pamiętać, iż kartę można zaprogramować tylko będąc zalogowanym na swoim koncie!

Poprawiony: czwartek, 17 października 2013 07:40

Strona 4 z 8

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Projekt pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.02.00-16-020/09-00 z dnia 28.06.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013, Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych
Projekt pn „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”-etap II, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.01.00-16-006/10-00 z dnia 07.09.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013 Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

W imieniu Województwa Opolskiego projekt realizuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu


Nowe zasady dotyczące cookies.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.